REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROSKOS – KARNETY


1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Sklepu Internetowego Proskos. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela (dalej: Proskos) jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep internetowy.
1.2 Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
1.3 Nazwa Sklepu Internetowego Proskos, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2. Przedsiębiorca, kontakt.
2.1 Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy Proskos, działający pod adresem www.proskos.com/karnety jest Spółka JUMBALL Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, KRS: 0000879490, NIP: 9662146411, REGON: 387972708.
2.2 Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem Internetowym Proskos przez dane kontaktowe umieszczone w zakładce Kontakt.

3. Zasady działania Sklepu Internetowego Proskos Karnety
Jumball prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się usługi dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej Jumball.

4. Zamawianie usług
4.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.proskos.com/karnety.
4.2. Usługi w Sklepie Internetowym Proskos są oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się niezbędne informacje o usługach.
4.3. Klient zamawiając usługę, dokonuje wyboru karnetu, w zależności od miasta, w którym chce uczestniczyć w zajęciach sportowych organizowanych przez Jumball.

5. Jak kupować w Sklepie Internetowym Proskos Karnety– instrukcja
5.1 Po wybraniu przez Klienta usługi (karnetu), należy wybrać przycisk ,,Dodaj do koszyka”.
5.2 Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony.
5.3 Po kliknięciu w ikonę koszyka uruchomi się strona, na której widnieją wszystkie wybrane przez Klienta produkty. Klient może kontynuować zakupy, klikając w przycisk ,,Kontynuuj zakupy”. Aby przejść do opłacenia wybranych towarów poprzez kliknięcie przycisku ,,Przejdź do kasy”, Klient musi najpierw wybrać sposób wysyłki spośród zaprezentowanych możliwości.
5.4 Po kliknięciu przycisku ,,Przejdź do kasy”, aby dokonać płatności za wybrane towary, Klient musi zalogować się na utworzone wcześniej konto lub w przypadku nieposiadania konta w serwisie www.proskos.com, zarejestrować się, podając wszystkie wymagane informacje.
5.5 Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji, należy wybrać sposób płatności, zaakceptować regulamin i kliknąć w przycisk ,,Kupuję i płacę”.
5.6 Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online lub opłacenia towaru przelewem zwykłym.
5.7 Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”, jeśli Klient wybrał płatność online, zostaje przeniesiony do wyboru swojego banku. Po wyborze banku Klient przekierowywany zostaje do płatności online.
5.8 W przypadku wyboru jako formy płatności za towar płatności online, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Proskos lub podmiotów pośredniczących w transakcji, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.
5.9 Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, nie będzie zrealizowane.
5.10 Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia.
5.11 Proskos może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

6. Ceny
6.1 Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto.
6.2 Do ceny towaru nie trzeba doliczać kosztu przesyłki, klient otrzyma karnet drogą elektroniczną.
6.3 Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Proskos zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
6.4 Jumball zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym Proskos – Karnety, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

7. Dostępność zamówionych towarów
7.1 Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
7.2 W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia na podany podczas rejestracji adres e-mail.
7.3 W karcie produktu udostępniana jest Klientom informacja o pełnym zakresie rozmiarów. Produktu w rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka.

8. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych
 7. W sytuacji, gdy Kupujący zakupił towary cyfrowe – m.in. nagrania z wydarzeń i kursów, traci on prawo do zwrotu tych produktów bez podania przyczyny, oraz w przypadku przyczynyinnej niż wadliwe działania lub brak dostępu do zakupionych treści.
 8. Towary cyfrowe nie podlegają prawu zwrotu.


9. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia
9.1 Dostawy usług realizowane są tylko w Polsce.
9.2 Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Jumball.
9.3 Jeżeli wybrana usługa jest dostępna, karnet zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu prawidłowego złożenia zamówienia.
9.4 UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności online realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto Sklepu Internetowego Proskos Karnety.
9.5 Dostarczanie zamówień zajmuje się Jumball i wysyła klientowi karnet w wersji pliku on-line, w którym zostaną zawarte kody rejestracyjne.

10. Formy płatności za zamówienie
10.1 Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Proskos, to tzw. szybkie przelewy. Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności, Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy.
10.2 Proskos akceptuje przelewy tradycyjne, Klient może wygenerować numer konta do wpłat, na planszy z wyborem banku klikając w kafelek ,,Mam konto w innym banku”.
10.3 W przypadku przelewów tradycyjnych, proces księgowania może się wydłużyć, w związku z tym możliwe jest wydłużenie również całego procesu realizacji zamówienia.

11. Umowa sprzedaży
11.1 Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.proskos.com/karnety nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
11.2 Umowa może być zawarta w języku polskim.

12. Wykonanie umowy – termin
12.1 W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, Proskos zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 24 godzin od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku.

13. Koszt dostawy
13.1 Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.
13.2 Koszt dostawy jest darmowy

14. Odstąpienie od umowy
14.1 Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
14.2 Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
14.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem e-mail [email protected] lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
14.4 Jumball potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
14.5 W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
14.6 Jumball niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. 14.11 Jumball dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem pkt. 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

15. Reklamacje

 1. Konsument ma prawo dokonać reklamacji umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem pkt 8 Regulaminu
 2. Jeśli na towar lub usługę została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie
 3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: [email protected]
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.


16. Usługi elektroniczne
16.1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia oraz newsletter. I kolejno: a) konto – korzystanie z niego możliwe jest po wykonaniu trzech kroków przez Klienta – wypełnieniu Formularza Rejestracji (podaniu adresu e-mail i hasła dostępu), kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres e-mail. Klient może utworzyć konto pod adresem www.proskos.com/moje-konto, a także poprzez zaznaczenie opcji ,,stworzyć konto?”, znajdującej się podczas zakupów w sklepie internetowym w sekcji ,,Szczegóły płatności” i podaniu hasła.
b) Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do firmy Proskos, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Królowej Jadwigi 56/5, 61-873 Poznań.
c) Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kroków – wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
d) Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
e) Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po zaznaczeniu przez Klienta opcji ,,Chcę otrzymywać Newsletter”, która znajduje się na stronie www.proskos.com/sklep/moje-zamowienie.
f) Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do firmy Jumball, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Królowej Jadwigi 56/5, 61-873 Poznań.

17. Postanowienia końcowe
Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Proskos nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
17.1. Przetwarzanie danych osobowych
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Proskos danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
17.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy – Proskos.
17.3. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Proskos z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 56/5, 61-873 Poznań. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
17.4 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Jumball Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z administratorem pod adresem [email protected]
3. Administrator danych osobowych – Proskos Sp. z o.o. – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.