REGULAMIN SKLEPU


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROSKOS
1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Sklepu Internetowego Proskos. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela (dalej: Proskos) jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep internetowy.
1.2 Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
1.3 Nazwa Sklepu Internetowego Proskos, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2. Przedsiębiorca, kontakt.
2.1 Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy Proskos, działający pod adresem www.proskos.com/sklep jest PROSKOS z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 56/5 (dalej: „Proskos”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000725230, posiadająca REGON: 369823069, NIP: 7831775724, kapitał zakładowy 30 000,00 zł, wpłacony w całości.
2.2 Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem Internetowym Proskos przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie oraz dane kontaktowe umieszczone w zakładce Kontakt.

3. Zasady działania Sklepu Internetowego Proskos
Proskos prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się towary dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej Proskos lub innych marek odzieży i sprzętu sportowego, do sprzedaży których firmie Proskos przysługuje prawo.

4. Zamawianie towarów
4.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.proskos.com/sklep.
4.2. Towary w Sklepie Internetowym Proskos są oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
4.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

5. Jak kupować w Sklepie Internetowym Proskos – instrukcja
5.1 Po wybraniu przez Klienta towaru, należy określić ilość, rozmiar oraz, jeśli widnieje taka możliwość, kolor towaru, a następnie wybrać przycisk ,,Dodaj do koszyka”.
5.2 Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony.
5.3 Po kliknięciu w ikonę koszyka uruchomi się strona, na której widnieją wszystkie wybrane przez Klienta produkty. Klient może kontynuować zakupy, klikając w przycisk ,,Kontynuuj zakupy”. Aby przejść do opłacenia wybranych towarów poprzez kliknięcie przycisku ,,Przejdź do kasy”, Klient musi najpierw wybrać sposób wysyłki spośród zaprezentowanych możliwości.
5.4 Po kliknięciu przycisku ,,Przejdź do kasy”, aby dokonać płatności za wybrane towary, Klient musi zalogować się na utworzone wcześniej konto lub w przypadku nieposiadania konta w serwisie www.proskos.com, zarejestrować się, podając wszystkie wymagane informacje.
5.5 Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji, należy wybrać sposób płatności, zaakceptować regulamin i kliknąć w przycisk ,,Kupuję i płacę”.
5.6 Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (przelew poprzez serwis Monetivo) lub opłacenia towaru przelewem zwykłym.
5.7 Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”, jeśli Klient wybrał płatność online, zostaje przeniesiony do wyboru swojego banku. Po wyborze banku Klient przekierowywany zostaje do płatności online.
5.8 W przypadku wyboru jako formy płatności za towar płatności online (płatność przez system Monetivo), dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Proskos lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Monetivo), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.
5.9 Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, nie będzie zrealizowane.
5.10 Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia.
5.11 Proskos może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

6. Ceny
6.1 Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
6.2 Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
6.3 Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Proskos zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
6.4 Proskos zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym Proskos, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

7. Dostępność zamówionych towarów
7.1 Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
7.2 W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia na podany podczas rejestracji adres e-mail.
7.3 W karcie produktu udostępniana jest Klientom informacja o pełnym zakresie rozmiarów. Produktu w rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka.

8. Niemożność zrealizowania zamówienia
8. 1 W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

9. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia
9.1 Dostawy towaru realizowane są tylko w Polsce.
9.2 W przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Proskos (za pośrednictwem serwisu Monetivo).
9.3 Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia. W przypadku wybrania wysyłki ekspresowej zamówienie jest kompletowane z priorytetem wysokim.
9.4 UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności online za pośrednictwem serwisu Monetivo (przelew internetowy) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto Sklepu Internetowego Proskos lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi lub Poczcie Polskiej.
9.5 Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska oraz Poczta Polska – przewidywany czas dostawy to dwa dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

10. Formy płatności za zamówienie
10.1 Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Proskos, to tzw. szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu Monetivo. Cechą szybkich przelewów z Monetivo jest to, że po wybraniu tej formy płatności, Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy.
10.2 Proskos akceptuje przelewy tradycyjne, Klient może wygenerować numer konta do wpłat, na planszy z wyborem banku klikając w kafelek ,,Mam konto w innym banku”.
10.3 W przypadku przelewów tradycyjnych, proces księgowania może się wydłużyć, w związku z tym możliwe jest wydłużenie również całego procesu realizacji zamówienia.

11. Umowa sprzedaży
11.1 Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.proskos.com/sklep nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
11.2 Umowa może być zawarta w języku polskim.

12. Wykonanie umowy – termin
12.1 W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, Proskos zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 2 dni roboczych (w przypadku przesyłki ekspresowej) lub do 4 dni roboczych (w przypadku przesyłki standardowej), od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku.

13. Koszt dostawy
13.1 Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.
13.2 Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności.

14. Odstąpienie od umowy
14.1 Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
14.2 Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
14.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem TUTAJ FORMULARZ W PDF lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
14.4 Proskos potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
14.5 W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
14.6 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
14.7 Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
14.8 Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
14.9 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
14.10 Proskos niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Proskos, Proskos nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego. W przypadku częściowego zwrotu towaru koszty dostarczenia rzeczy nie podlegają zwrotowi z uwagi na stałe koszty wysyłki w sklepie internetowym.
14.11 Proskos dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14.12 Proskos może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14.13 Klientowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Proskos nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

15. Reklamacje
15.1 Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Proskos ponosi odpowiedzialność za wady.
15.2 Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Proskos może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
15.3 Reklamację można złożyć drogą pocztową. Wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji.
15.4 W przypadku reklamacji należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym, na koncie Klienta, przy każdym zamówieniu), który można wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: Proskos, ul. Królowej Jadwigi 56/5, 61-873 Poznań.
15.5 W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty wysłania towaru do firmy Proskos i odesłania do Klienta, ponosi Klient.
15.6 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru.
15.7 Proskos rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
15.8 W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

16. Usługi elektroniczne
16.1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia oraz newsletter. I kolejno: a) konto – korzystanie z niego możliwe jest po wykonaniu trzech kroków przez Klienta – wypełnieniu Formularza Rejestracji (podaniu adresu e-mail i hasła dostępu), kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres e-mail. Klient może utworzyć konto pod adresem www.proskos.com/moje-konto, a także poprzez zaznaczenie opcji ,,stworzyć konto?”, znajdującej się podczas zakupów w sklepie internetowym w sekcji ,,Szczegóły płatności” i podaniu hasła.
b) Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do firmy Proskos, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Królowej Jadwigi 56/5, 61-873 Poznań.
c) Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kroków – wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
d) Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
e) Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po zaznaczeniu przez Klienta opcji ,,Chcę otrzymywać Newsletter”, która znajduje się na stronie www.proskos.com/sklep/moje-zamowienie.
f) Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do firmy Proskos, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Królowej Jadwigi 56/5, 61-873 Poznań.

17. Postanowienia końcowe
Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Proskos nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
17.1. Przetwarzanie danych osobowych
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Proskos danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
17.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy – Proskos.
17.3. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Proskos z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 56/5, 61-873 Poznań. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
17.4 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Proskos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z administratorem pod adresem [email protected]
3. Administrator danych osobowych – Proskos Sp. z o.o. - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.